Debian logoDebian Screenshots >

libgwengui-cpp0

C++ bindings for the Gwenhywfar GUI implementation